Психометричен въпросник
Емоционална интелигентност

Брой въпроси: 33 , брой измервателни скали: 1, oтнема около: около 6 минути
 
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
Изход