Психометричен въпросник
Харизма

Брой въпроси: 30 , брой измервателни скали: 3, oтнема около: около 4 минути
 
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
Изход