Психометричен въпросник
Личностен въпросник на Х. Айзенк

Брой въпроси: 67 , брой измервателни скали: 3, oтнема около: около 11 минути
 
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
Изход