Психометричен въпросник
Чувство за хумор

Брой въпроси: 40 , брой измервателни скали: 4, oтнема около: около 8 минути
 
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
Изход