Психометричен въпросник
Лидер

Брой въпроси: 35 , брой измервателни скали: 3, oтнема около: около 6 минути

Лидер

Добрият лидер притежава богат спектър от възможности и личностни характеристики, които неимуверно подпомагат работата му, както и улесняват ежедневните взаимодействия с другите. Той умее да взема адекватни решения, да поема отговорност за тях и да носи съответните последствия. Добре може да разпределя времето и задачите си, а ако види, че нещо не е по неговите способности, винаги знае кой е най-подходящият човек, на когото да повери работата. Добре комуникира и поддържа приятелски отношения с всички участващи. Когато пред него се изправи проблем той знае как да го разнищи и да открие най-доброто и елегантно решение. Вродената му креативност и нестандартно мислене му предоставят полезен инструмент, с който да решава дори и най-заплетените казуси. Няма проблем с това да носи отговорност за повече хора и понякога дори сам търси позиции, които носят съответната власт със себе си. Ръководенето не му е чуждо. Естествената му харизма сподпомага този процес и улеснява работата му.

 
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
Изход