Психометричен въпросник
Големите пет характеристики на личността

Брой въпроси: 50 , брой измервателни скали: 5, oтнема около: около 6 минути

За въпросника

Много от съвременните психолози смятат, че има пет основни измерения на личността, често наричани "Големите 5" личностни черти. Тези пет характеристики на личността, описани от теорията, са екстраверсията (или екстровертност), сътрудничеството, целенасочеността, невротизма и отвореността към нов опит.

Теориите за личностовите черти отдавна се опитват да определят точно колко личностни характеристики съществуват. По-ранни теории предполагат различен брой възможни черти, включително списъкът на Гордън Олпорт с 4000 личностни черти, 16-те фактора на личността на Реймънд Кател и трифакторната теория на Ханс Айзенк.

Въпреки това, много изследователи смятат, че теорията на Кател е твърде сложна, а тази на Айзенк - твърде ограничена по обхват. В резултат на това се появява теорията за пет фактора, която описва основните черти, които служат като градивни елементи на личността.

Участие

Попълването на въпросника служи единствено за образователни и развлекателни цели и в никакъв случай не трябва да служи за диагностика. Ако имате съмнение или притеснение относно състоянието си, е необходимо да се консултирате със специалист. Данните от въпросника биха могли да послужат за разработване на научен труд.

 
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
Изход