Психометричен въпросник
Алтруизъм

Брой въпроси: 16 , брой измервателни скали: 1, oтнема около: около 3 минути

Алтруизъм

Алтруизмът е принципът и моралната практика за загриженост за щастието на други човешки същества и/или животни. Той е традиционна добродетел в много култури и основен аспект на различни религиозни традиции и светски възгледи, макар че понятието „други“, към които е насочена загрижеността, може да варира в различните култури и религии. В краен случай алтруизмът може да се превърне в синоним на безкористност, която е противоположна на егоизма.

Думата „алтруизъм“ е измислена от френския филосов Огюст Конт като антоним на „егоизъм“.

Международната енциклопедия на социалните науки определя психологическия алтруизъм като "мотивационно състояние с цел увеличаване на благосъстоянието на другите". Психологическият алтруизъм се противопоставя на психологическия егоизъм, който се отнася до мотивацията за увеличаване на собственото благосъстояние.

 
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
Изход