Услуги и ценоразпис

Описание на услугата

Psy-Fi е мощна и популярна платформа за администриране на психологически изследвания и други видове анкети и проучвания. Екипът на Psy-Fi ви предоставя възможност да се възползвате от нащият дългогодишен опит в областта на подобен род изследвания, като предлага широк набор от услуги, свързани с конструирането и администрирането на различни видове социометрични въпросници, както и тяхната стандартизация и статистическа обработка на получените данни. Притежаваме изградена система за създаване и администриране на психометрични инструменти в стратифицирани извадки по предварително зададени от клиента предпочитания.

Изтеглете информация за принципа на работа на въпросницитe (PDF)

Ценоразпис

Вид услугаЦена
Изготвяне на интернет-базирана версия на въпросник на клиент, без администрация. 200 лв
Администриране на изготвен интернет-базиран въпросник в извадка от 200 изследвани лица. 100 лв
Администриране на изготвен интернет-базиран въпросник в извадка от 500 изследвани лица. 200 лв
Администриране на изготвен интернет-базиран въпросник в извадка от 1000 изследвани лица. 300 лв
Администриране на изготвен интернет-базиран въпросник в извадка над 1000 изследвани лица. по договаряне
Стандартизация на въпросник за българска социо-културна среда. 500 лв
Обработка на данни и статистически анализи по договаряне
Разработване на специфична платформа платформа за администриране на психометрична анкета предоставена от клиента, с договор за използване и поддръжка за две години. 3000 лв

Всички услуги и цени са ориентировъчни и подлежат на договаряне и оптимизация според индивидуалната специфика на проекта на клиента. За повече информация, моля свържете се нас.

 
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
Изход