Психометричен въпросник
Обсесивно-компулсивни симптоми

Брой въпроси: 32 , брой измервателни скали: 1, oтнема около: около 5 минути

Обсесивно-компулсивно разстройство

Обсесивно-компулсивното разстройство е свързано с тревожността и се характеризира с недоброволни натрапчиви мисли.Когато страдащият започне да приема тези натрапчиви мисли, тогава започва да развива тревожност, основана на страха, че нещо лошо ще се случи. Страдащият чувства, че принудително трябва да извършва ирационални, отнемащи време действия, за да отстрани тревожността.

За въпросника

Настоящият въпросник представлява адаптация на този на Толин и Фоа (2002) и се основава на типичната симптоматика на обсесивно-компулсивното разстройство.

Участие

Попълването на въпросника служи единствено за образователни и развлекателни цели и в никакъв случай не трябва да служи за диагностика. Ако имате съмнение или притеснение относно състоянието си, е необходимо да се консултирате със специалист. Данните от него биха могли да послужат за разработване на научен труд.

 
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
Изход