Психометричен въпросник
Конспиративни вярвания

Брой въпроси: 26 , брой измервателни скали: 5, oтнема около: около 6 минути

За въпросника

Настоящият въпросник е създаден с цел използване при изследвания на коспиративни теории и вярвания. Предишни изследвания на тази тема обикновено измерваха убежденията в конспирации чрез въпроси относно конкретни коспиративни теории. Настоящият въпросник се опитва да коригира проблемите с този подход, като задава въпроси с широк смисъл относно твърденията, за които се предполага, че са в основата на дадени убеждения. Въпросникът измерва общ резултат от пет скали: вярване към правителствена злоупотреба, вярване към прикриване на извънземни, вярване към световни конспирации, вярване към контрол на информацията и притеснение за личното благосъстояние.

Въпросникът е разработен от Робърт Братън, Кристофър Френч и Алън Пикинг през 2013г. Представяме Ви адаптация на български език.

Участие

Попълването на въпросника служи единствено за образователни и развлекателни цели. Данните от него са анонимни и биха могли да послужат за разработване на научен труд.

 
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
Изход