Психометричен въпросник
Самочувствие

Брой въпроси: 13 , брой измервателни скали: 1, oтнема около: около 2 минути

Самочувствието се отнася до цялостното усещане на индивида за неговата стойност. Може да се счита за вид мярка за това до каква степен човек цени, одобрява, оценява, награждава или харесва себе си.

Според експерта по самочувствие Морис Розенберг, самочувствието е просто отношението към себе си (1965). Той го определя като благоприятно или неблагоприятно отношение към себе си.

Самочувствието е гореща тема в психологията от десетилетия. Дори самият Фройд основава теории за самочувствието в основата на своята работа.

Съществуват определени характеристики, които отличават колко високо е нечие самочувствие.

Хората с висока самооценка не се страхуват да проявяват любопитство, да обсъждат личен опит, идеи и възможности. Те също могат да се наслаждават на хумористични аспекти на живота си и се чувстват комфортни в социални ситуации.

Валидност:

Този въпросник е широко използван метод за измерване на самочувствието и самоуважението за изследователски цели, но НЕ е диагностичен метод за каквито и да е психологически проблеми. Ако се притеснявате, че Вашето самочувствие може да резултира в лошо психично здраве, моля, консултирайте се с професионалист. Този въпросник е използван в повече от сто изследователски проекти.

Тъй като понятието "самочувствие" е добре познато, този тест вероятно няма да Виразкрие нещо, което не знаете. Можете да разберете добре резултатите си, като си зададете въпроса: "Имам ли ниско самочувствие?". Скалата обаче, може да Ви предостави по-добра картина на Вашето състояние по отношение на други хора.

Процедура:

Тестът се състои от 10 твърдения, като трябва да оцените степента, в която всяко едно се отнася за Вас. На въпросите трябва да се отговаря бързо, без да се преосмисля.

Участие:

Данните от въпросникът могат да бъдат използван за научно-изследователски цели.

 
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
Изход