Психометричен въпросник
Безнадеждност

Брой въпроси: 20 , брой измервателни скали: 1, oтнема около: около 3 минути

За въпросника

Въпросникът за безнадеждност е проектиран от Аарон Бек и е предназначен да измерва три основни аспекта на личността – чувства към бъдещето, загуба на мотивация и очаквания. Тестът е предназначен за възрастни, на възраст между 17 и 80 години. Той измерва степента на негативните нагласи на респондента или песимизма относно бъдещето.

Участие

Попълването на въпросника служи единствено за образователни и развлекателни цели и в никакъв случай не трябва да служи за диагностика. Ако имате съмнение или притеснение относно състоянието си, е необходимо да се консултирате със специалист. Данните от въпросника биха могли да послужат за разработване на научен труд.

 
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
Изход