Психометрични тестове

Въпросници за измерване на различни аспекти
на човешката индивидуалност и психика
Влез с Facebook профил:
Или със Psy-Fi профил:


ЛИЧНОСТНИ ВЪПРОСНИЦИ

Големите пет характеристики на личността
около 5 минути, 4729 попълвания
Вашите резултати:
Екстраверсия
Сътрудничество
Целенасоченост
Невротизъм
Отвореност към нов опит
Темперамент
около 6 минути, 3782 попълвания
Вашите резултати:
Сангвиник
Холерик
Меланхолик
Флегматик
Емоционални умения
около 5 минути, 10472 попълвания
Вашите резултати:
Емоционална мотивация
Разпознаване на чужди емоции
Контрол над емоциите
Разбиране на собствените емоции
Емоционална стабилност
Чувство за хумор
около 8 минути, 3669 попълвания
Вашите резултати:
Сплотяващ хумор
Агресивен хумор
Самонараняващ хумор
Самомотивиращ хумор
Мотивация за одобрение
около 3 минути, 2101 попълвания
Вашите резултати:
Мотивация за одобрение
Личностен въпросник на Х. Айзенк
около 11 минути, 1658 попълвания
Вашите резултати:
Екстраверсия
Невротизъм
Психотизъм

СОЦИАЛНИ ВЪПРОСНИЦИ

Харизма
около 4 минути, 4299 попълвания
Вашите резултати:
Чар
Външен вид
Комуникативност
Алтруизъм
около 3 минути, 3072 попълвания
Вашите резултати:
Алтруизъм

ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪПРОСНИЦИ

Лидер
около 6 минути, 2280 попълвания
Вашите резултати:
Решителност
Управление
Нужда от власт

КЛИНИЧНИ ВЪПРОСНИЦИ

Гранично личностово разстройство
около 4 минути, 3749 попълвания
Вашите резултати:
Гранично личностово разстройство
Депресивни симптоми
около 4 минути, 6982 попълвания
Вашите резултати:
Апатия
Негативност
Здравословни проблеми
Информация
Всеки от нас притежава уникална индивидуалност - сложна, богата и неповторима - която определя личния ни стил, по който мислим и действаме. Въпреки това, в съвременната психология са разработени методи за измерване на различни аспекти на личността ни, чрез които можем да научим много за самите себе си, както и да се сравним с другите. Подразделението на психологията, занимаващо се с измерване на аспекти на човешката личност се нарича психометрия. На вашето внимание предлагаме набор от десетки психометрични тестове, които можете да използвате за да научите повече за вашата индивидуалност. Тестовете ни са безплатни и са разработени с помощта на съвременните психологически и психометрични теории. Резултатите ви ще са достъпни веднага след изпълнението им.
 
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
ТЕСТОВЕ ПУБЛИКАЦИИ УСЛУГИ ЗА НАС
Изход